Tapu Nedir ?

Tapu Nedir ?

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge olarak tanımlanıyor. Buna halk arasında “tapu senedi” de deniyor. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenebiliyor.

 

Türkiye’de arsa ve yapıların işlemlerinin yapıldığı kayıtları üç devlet kuruluşu tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu kuruluşlarının da başında tapu daireleri geliyor. Tapu dairelerinin olmadığı yerlerde belediyeler ve belediye olmayan yerlerde de bayındırlık müdürlükleri tapu senedini verebiliyor. Gayrimenkullerle ilgili en sağlıklı bilgiyi alabilmek için öncelikle, gayrimenkulün bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köy ile pafta, ada ve parsel numaralarının bilinmesi gerekiyor.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek görevini üstlenen genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

 

hazır emlak sitesi