Tapu Belge Çeşitleri

Tapu Belge Çeşitleri

TAPU BELGESİNİN GÖRÜNTÜLERİ VE FARKLARININ ANLAMI
Tapu belgesi pembe ve mavi iki renk olabilir. Pembe olanı mülkün inşaat ruhsatı ardından bağımsız bölümleri gösteren bir projesinin onaylandığını ve mülkiyetinin kullanım alanları ve bu alanların hisseleri belirlenmiş olduğunu belgeler. Kat irtifakı, mülkiyeti, devre mülk hakkını gösteren tapu birbiri ile yanı olur, rengi pembedir.

Mavi olan tapu ise arsa tapusu olup mülkün herhangi bir kat mülkiyetine geçmediğini veya arsa olduğunu gösterir. Ancak gayrimenkulün üzerinde ipotek, haciz gibi bir sınırlama varsa bu tapu belgesinde görülmez, tapu kütüğü kayıtlarında görülür. Bu tür araştırmalar için tapu kütüğüne bakılması gereklidir.

Tapu belgesinde mülkün ada, pafta, parsel, intikal bedeli, arsa metrekaresi, koordinatları, ne sebeple edinildiği (satın alma, mirasla intikal vb.) bilgilerini içinde barındırır. Kat irtifakına geçmiş tapularda bağımsız bölüm numarası, yeri ve hissesi yer alır. Ayrıca tapu belgesinde aldığınız kat irtifakı olan mülkün kaç oda salon olduğu veya kaç metrekareden oluştuğu veya açık adres bilgisi gibi bilgiler maalesef yer almaz. Bu açıdan oldukça kısıtlı bilgiler içeren ama şık bir evraktır.

ASIL OLAN TAPU KÜTÜĞÜ KAYITLARIDIR
Bu anlamda tapu sadece “limitli bilgileri” gösteren ama değerli kâğıt olmayan bir evraktır. Asıl olan tapu kütüğü kayıtlarıdır. Bu nedenle mülk alırken tapu kayıtlarına bakmak, anlamıyorsanız tapu memuruna üzerinde bir sınırlama olup olmadığını sormak önemlidir.

 

hazır emlak sitesi